تاريخ : جمعه سوم مرداد 1393 | 23:34 | نویسنده : حسین
هرگز به كودك تان نگوييد پيشه آينده اش چه باشد. همواره به او ادب و ستايش به ديگران را آموزش دهيد، چون با داشتن اين ويژگيها هميشه او نگار مردم و شما در نيكبختي خواهيد بود و اگر اين گونه نباشد، هيچ پيشه اي نمي تواند به او و شما بزرگواري بخشد. 'ارد بزرگ'

تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 9:8 | نویسنده : حسین

این روزها …

یا به تو می اندیشم،

یا به این می اندیشم، که چرا !؟

به تو می اندیشم ...!!تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 0:12 | نویسنده : حسین
مهمترین درسی که از زندگی آموختم این بود که:

 هیچکس شبیه حرفهایش نیست .تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 0:10 | نویسنده : حسین

زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست ،

گر بیفروزیش رقص شعله اش از هر کران پیداست

، ورنه خاموش است خاموشی گناه ماست ...تاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 0:5 | نویسنده : حسین

لازم نيست بزرگ باشي تا شروع كني / بايد شروع كني تا بزرگ شويتاريخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 | 0:4 | نویسنده : حسین

انسانی که می اندیشد، می آفریندتاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 | 19:19 | نویسنده : حسین
تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 | 19:18 | نویسنده : حسین
تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 | 19:17 | نویسنده : حسینتاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 | 19:16 | نویسنده : حسین
تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 | 19:14 | نویسنده : حسینتاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 | 19:13 | نویسنده : حسین


برچسب‌ها: من هیچوقت

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 | 19:12 | نویسنده : حسین


برچسب‌ها: اصل زندگی

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 | 18:53 | نویسنده : حسین

ناشنوا باش وقتی همهاز محال بـودن آرزوهایت سخن می گویند...


برچسب‌ها: ناشنوا باش

تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 | 22:25 | نویسنده : حسین

مهم‌ترين گام براي رسيدن به خواسته‌ها،

"درست طلبيدن" است. (بيل گيتس)


برچسب‌ها: مهم‌ترين گام

تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 | 0:58 | نویسنده : حسین


تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم دی 1392 | 0:53 | نویسنده : حسین


تاريخ : چهارشنبه ششم آذر 1392 | 23:16 | نویسنده : حسینتاريخ : چهارشنبه ششم آذر 1392 | 23:14 | نویسنده : حسینتاريخ : چهارشنبه ششم آذر 1392 | 23:12 | نویسنده : حسین


تاريخ : چهارشنبه ششم آذر 1392 | 23:9 | نویسنده : حسین


تاريخ : پنجشنبه سی ام آبان 1392 | 19:55 | نویسنده : حسین

عرض کردم میخواهم داناترین مردم باشم؟
حضرت فرمود از خدا بترس

عرض کرد میخواهم از خاصان درگاه خدا باشم؟
حضرت فرمود شب و روز قرآن بخوان

 عرض کردم میخواهم همیشه دل من روشن باشد؟

حضرت فرمود که یاد مرگ را فراموش مکن

عرض کرد میخواهم همیشه در رحمت حق باشم؟
حضرت فرمود با خلق خدا نیکی کن

عرض کرد میخواهم از دشمن به من آفتی نرسد؟

حضرت فرمودهمیشه توکل بخدا کن

عرض کرد میخواهم در چشم مردم خوار نباشم؟
حضرت فرمود پرهیزکار باش

عرض کرد میخواهم عمر من طولانی باشد؟
حضرت فرمود صله رحم کن

عرض کرد میخواهم روزی من وسیع گردد؟
حضرت فرمود همیشه با وضو باش

  عرض کرد میخواهم به آتش دوزخ نسوزم؟
حضرت فرمود چشم و زبان خودرا ببند

عرض کرد میخواهم بدانم گناه به چه چیز ریخته می شود؟
حضرت فرمود تضرع و توبه به حال بیچارگی

عرض کرد میخواهم سنگین ترین مردم باشم؟
حضرت فرمود از کسی چیزی مخواه

عرض کرد میخواهم پرده عصمتم دریده نشود؟
حضرت فرمود پرده ی عصمت کسی را مدر

عرض کرد میخواهم که گورم تنگ نباشد؟
حضرت فرمود مداومت کن به قرائت سوره ی تبارک

عرض کرد میخواهم مال من بسیار شود؟
حضرت فرمود مداومت کن به قرائت سوره ی واقعه هر شب

عرض کرد میخواهم فردای قیامت ایمن باشم؟
حضرت فرمود میان شام و خفتن به ذکر خدا مشغول باش

عرض کرد میخواهم خدای تعالی را در نماز حضور یابم؟
حضرت فرمود در وقت وضو گرفتن بسیار دقت کن

عرض کرد میخواهم از خاصان باشم؟
حضرت فرمود در کارها راستی و درستی پیشه کن

عرض کرد میخواهم برای من عذاب قبر نباشد؟
حضرت فرمود جامه ی خود را پاک نگهدار

عرض کرد میخواهم در نامه ی عمل من گناه نباشد؟

حضرت فرمود با پدر و مادرت به نیکی رفتار کنتاريخ : جمعه بیست و چهارم آبان 1392 | 20:32 | نویسنده : حسین


تاريخ : جمعه بیست و چهارم آبان 1392 | 20:30 | نویسنده : حسین


تاريخ : جمعه بیست و چهارم آبان 1392 | 20:29 | نویسنده : حسین


تاريخ : جمعه بیست و چهارم آبان 1392 | 20:25 | نویسنده : حسین


تاريخ : جمعه دهم آبان 1392 | 22:12 | نویسنده : حسین

صداقت در مقابل سیاست دیگران سادگیست

و

سیاست در مقابل صداقت دیگران خیانت است...


"دکتر علی شریعتی"تاريخ : جمعه دهم آبان 1392 | 22:10 | نویسنده : حسین

 

خداوندا :
این یکی دعا نیست ،
یه خواهشه ،
یه التماسه ؛
مهربانی را به قلب ما بازگردان … برای همیشهتاريخ : جمعه دهم آبان 1392 | 22:8 | نویسنده : حسین

آنروزکه سقف خانه هاچوبی بود!

گفتارو عمل درهمه جا خوبی بود!

امروزبنای خانه ها سنگ شده!

دلهاهمه با بنا هماهنگ شده!تاريخ : پنجشنبه نهم آبان 1392 | 18:52 | نویسنده : حسین

 بچه بودیم دخترا عاشق عروسک بودن و پسرا عاشق مردای قوی .


 بزرگ شدیم دخترا عاشق مردای قوی شدن و پسرا عاشق عروسک ...